Борикова пещера

Борикова пещера

Съдържание

Отново сме на път. Отново раницата е на гърба. Вървим смело напред, за да отидем доста назад в миналото – чак до праисторията. Очаква ни среща с място, на което пещерна мечка и пещерна хиена са делели територия. Отиваме в Бориковата пещера.

Местоположение на Борикова пещера

Пещера Борикова/ Бориковска, също наричана и Червената пещера, по името на друга малка пещера над нея, се намира на десния склон на река Бориковска, на 1,5 км. югозападно от село Бориково. Входът й е разположен в букова гора на стръмен склон.
Село Бориково се намира в Южна България, част е от община Смолян и е на около 26 км югозападно отград Смолян. Така отново се оказваме в западната част наРодопите, на брега нарека Арда.

Как се стига до Борикова пещера

Бориковската пещера е труднодостъпна. Добрата физическа подготовка би ви свършила идеална работа тук. До пещера Бориковска се достига по екопътека „Горното поречие на Арда – маршрут №2”. Самата екопътека започва от с. Могилица, преминава през с. Бориково (разстояние приблизително около 2 км), като първоначално се движим срещу течението на р. Арда до разклона за с. Бориково и по асфалтов път стигаме до самото село.

Прекосяваме селцето, пресичаме стария кльон (гранично заграждение, пазело държавната граница с Република Гърция до 1989 г.) и следваме указателните табели, които по силно лъкатушеща и стръмна планинска пътека ни отвеждат до скалния венец на пещера Бориковска.

Планинската пътека е цяло приключение. Вървим по черния път за махала Черешките. Край пътя се вижда беседка с червена маркировка и указание – „470 метра“, от където тръгва и планинската пътека за Бориковската пещера.

Маркировката нататък по трасето е избледняла и трудно забележима. Лъкатушенето на пътеката спомага за това да се изгубим и да тръгнем по немаркиран път. След беседката се ходи около стотина метра по протежение на реката, където на един малък речен десен приток е удобно да се прекоси. Нагоре по притока се стига до малък заграден каптаж.

Съвсем близо до каптажа има поляна, от където се поема рязко нагоре през горската растителност, храсти и дървета. Тук на места отново червената и жълта маркировка е различима, но се налага да сме изключително бдителни за нея. Скоро пътеката влиза в букова гора, където започва да се стеснява и да се губи.

От тук до входа на пещерата остават не повече от 300 метра, но изкачването е доста сериозно. Имаме около 200 метра денивелация през буковата гора по необлагородената пътека.
Обръщаме специално внимание, че изкачването до Бориковската пещера не бива да се прави своеволно, защото трасето не е за подценяване.

Достъпът до Бориковска пещера се извършва само през летния сезон, задължително с опитен планински водач.

Достъп до Борикова пещера

Достъпът до Бориковската пещера е ограничен. Свободна и неорганизирана предварително обиколка на пещерата не се допуска.
Влизане в Бориковската пещера се допуска само с научна цел.

През летния сезон посещението на пещерата от туристи става само с планински водач с необходимата спелеоложка квалификация от Туристическия съвет на с. Могилица. Пещерата не е благоустроена и осветена.

Описание на пещерата и прехода в нея

Пещера Бориковска е разположена в Смолянския пещерен район. Склонът, на който е пещерата е със западна експозиция, а входът се разкрива в основата на малък скален венец.
Общата дължина на пещерата е 470 м. Средната височина е 3 м, но на места тя се движи от 5 до 7 м.

Бориковска пещера е с ромбоиден вход с размери 4 х 1.5м. Пещерата вътре е еднообразна, канална, едногалерийна, с ширини и височини между 4 и 10м. До 270 м. подът е покрит предимно с глина, в която са съхранени много фосилни находки на едри бозайници (основно пещерна мечка).

На няколко места има дълбоки напречни изкопи с дълбочина до 2м. От 270 м. до 380 м. има предимно калцитни наслаги. Само краят на пещерата е богат на вторични образувания. Останалата част на пещерата е бедна на образувания, но богата на палеонтологични находки.

Флора и фауна в Борикова пещера

В пещерния коридор, до около 270-тият метър, подът е покрит с хумус и глина, а след него – с калцитна кора.

В глинения пласт са съхранени много фосилни находки на едри бозайници, основно: пещерна мечка (Ursus spaeleus), пещерна хиена (Hyena spelкea), елен (Dama dama).
Пещерата се използва през активния период като случайно убежище на единични прилепи. По данни от предходни теренни изследвания е известно, че в пещерата зимуват големи подковоноси прилепи (Rhinolophus ferrumequinum) (единични, до около 10 екземпляра) и малки подковоноси (Rhinolophus ferrumequinum) (единични, до около 10 екземпляра). Много вероятно е през есента пещерата да се използва като специфично място за събиране на прилепи (swarming place).

Към дъното на пещерата се наблюдават вторични карстови форми – сталактити и завеси. Именно поради недостатъчно проучените палеонтоложки пластове и фактът, че пещерата е зимовище на прилепи, Бориковската пещера е защитен обект.

През месец юни при скалния венец на пещерата се наблюдава цъфтежът на растението силивряк (Haberlea Rhodopensis), известно още като „орфеевото цвете”, известно със способността си след като бъде хербаризирано, да „оживява” поставено при подходяща условия на температура и влажност.

Легенда/ История за Борикова пещера

Бориковската пещера е най-старата пещера в района. Легенди разказват, че там имало големи хора – Римляни, но скелетите, които били намерени не били на хора, а на пещерни мечки.

По време на ледниковата епоха, пещерата е наводнена и част от костите са разбъркани. Любопитно е, че в първата част на пещерата костите са подредени сякаш от човешка ръка. Запазени са цели сегменти от различни части на тялото на пещерните животни. Във вътрешната част на пещерата има безразборно натрупани сегменти. Виждат се и мечешки следи.

Вероятно богатствата на пещерата са били още по-големи, но за съжаление така разпространеното иманярство по нашите ширини е ограбило голяма част от това историческо наследство.

Забележителности в близост до Борикова пещера

От Бориковската пещера отправяме поглед и към близките забележителности и места за посещение, които са интересни и атрактивни и със сигурност не искате да пропуснете:

Пещера Типицето/ Типеца

Пещерата Типицето се намира в близост до махала Потока в село Бориково, а до нея се стига по черен планински път от около 6км. Пещерата е сравнително малка, с дължина около 70 метра и стените й са украсени с рисунки от праисторическата епоха.

Панорамна площадка „Върхът“

Посетителите на атракцията могат да се разходят по метална конструкция, върху която има дървена пътека, а накрая се стига до прозрачна част от подсилено стъкло. От там туристите имат възможност да видят височината под краката си.

Разходката до панорамната площадка може да се съчетае и с посещение на легендарната пещера Ухловица, намираща се само на няколко километра от Могилица. Разстоянието от с. Могилица до площадката е 9 км.

Чешма - Дървената лъжица - с. Могилица

123-литровата дървена лъжица се намира в центъра на село Могилица.Лъжицата е изработена от местните майстори Милко Кисьов и Славчо Керимов, като дължината ѝ е внушителните 5,74 метра. Изделието е изработено от цяло дърво и е поставено върху огромен корен. Непосредствено до лъжицата има и чешма, до която на дърво е изгравиран надпис, гласящ:

"Ти, пътнико,
който тук се спря,
седни за малко, пийни вода
Нека тя те ободри,
болежките изцери.
Където и да ходиш,
спомена за тази вода
да носиш."

Село Могилица

Могилица е подходящо място запланински,селски, екологичен ипещерен туризъм, като наблизо се намиратизворите на Ардаи редица крепости,мостове от османско време, над 20 проучени и непроучени пещери, измежду коитоУхловица, Бориковска, Надарци, Голубоица. Пещерата Ухловица е благоустроена и се намира вместността "Сините вирове"на 3км източно от селото, на левия бряг на река Арда. В нея могат да се видят каскади отсинтрови езерца, скални водопади и типични пещерни скални образувания.

Агушеви конаци

В родопскотосело Могилицасе намиранай-големият късносредновековен феодален замъкна Балканския полуостров - Агушевите конаци. Комплексът от сгради е построен от трима майстори в продължение на 20 години - от 1820 до 1840г, за богатиятурски феодал Салих агаи тримата му сина. Замъкът има 221 прозореца, 86 врати и 24 комина. Агушевите конацисе състоят от три последователно свързани двора с жилищни и стопански сгради и изолирани един от друг с вътрешни зидове. Във всеки двор се е намирал по един кладенец, жилището на господаря, на домашната прислуга, помещенията за временните работници в стопанството, оборът, плевнята, хамбарът и други стопански помещения. Агушевите конациса обявени захудожествен паметник на културатас национално значение с РМС № 388 от 30.12.1964г.

Село Арда

Село Арда отстои на 30км южно от Смолян.Разположеное в малка,живописна долина. Надморската височина е900-1000м. В Арда живеят около 500 души. Селото има черква и джамия. Българи християни и мюсюлмани живеят в разбирателство. Всяка година лятото околоИлинденсе провеждаселския съборна "салажа" под паметника. Споредпреданиятав далечно минало селото е билокурортно селищена знатните люде от Беломорието. Оттук са минавали два основни пътя с голямо значение - към Беломорието и към Чечките села. До 1942 в селото има действаща митница. Селото успешно развиваселски туризъмот няколко години.

Почивка в близост до Борикова пещера

Ще посочим някои от близките, удобни и подходящи места за отсядане и настаняване в района на Бориковската пещера:

  • Къща Звездица, с. Могилица - разполага с 4 стаи с по 2 легла, 2 апартамента за двама, механа с камина, пещ. Тук може да се насладите на местни традиционни ястия и специалитети.
  • Къща Голеви, с. Могилица - разполага с леглова база от 14 места. Предлага: стая с 3 легла, стая с 4 легла, паркинг и топъл гараж, голяма стая в битов стил с камина - 25-30 места, ТВ, домашно приготвени местни традиционни ястия и специалитети, пешеходен и пещерен туризъм - туристически излети и еко- маршрути по планински пътеки в региона с планински водач. Събиране на лечебни билки. Туристически атракции - ръчно изработени местни изделия, носии. Разходка с файтон. Приятни изненади по родопски.
  • Семеен хотел Кьоровски, с. Могилица - отлично място за отдих, обзаведено в родопски стил, намиращо се на края на селцето. На 1км от Агушевия конак и на 3км от пещера Ухловица. Разполагате с планински водач по всяко време. Подсигурен превоз и много други забавни и интересни неща.

Финални думи и препоръки за Борикова пещера

Напред и всъщност назад към праисторията – Бориковската пещера е място, което трябва да бъде достъпно за повече хора в бъдеще. Цялото наследство на пещерата, нейното минало и историята, която съхранява, са все неща, които вълнуват всяко будно съзнание, търсещо своите отговори.